Czym jest krew cytrynianowa?

próbka krwi

Krew cytrynianowa to rodzaj próbki krwi, w której jako antykoagulant (substancję zapobiegającą krzepnięciu) wykorzystuje się cytrynian sodu. Ten rodzaj pobrania krwi ma szczególne zastosowanie w diagnostyce medycznej, zwłaszcza w badaniach układu krzepnięcia. Cytrynian sodu wiąże jony wapnia we krwi, które są niezbędne do aktywacji kaskady krzepnięcia, dzięki czemu krew pozostaje płynna przez dłuższy czas po pobraniu. Jest to kluczowe dla przeprowadzenia wielu specjalistycznych testów laboratoryjnych.

Zastosowanie krwi cytrynianowej

Krew cytrynianowa znajduje szerokie zastosowanie w diagnostyce medycznej, szczególnie w badaniach hemostazy (układu krzepnięcia). Główne obszary wykorzystania tej próbki obejmują:

 1. Badania koagulologiczne: Krew cytrynianowa jest niezbędna do przeprowadzenia takich testów jak czas protrombinowy (PT), czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT), czy oznaczenie fibrynogenu. Te badania są kluczowe w diagnostyce zaburzeń krzepnięcia, monitorowaniu terapii przeciwzakrzepowej oraz ocenie ryzyka krwawień lub zakrzepów.
 2. Diagnostyka chorób von Willebranda: To jedno z najczęstszych wrodzonych zaburzeń krzepnięcia, którego diagnostyka wymaga specjalistycznych testów wykonywanych na krwi cytrynianowej.
 3. Ocena funkcji płytek krwi: Niektóre badania oceniające aktywność płytek krwi, takie jak agregometria płytkowa, również wykorzystują krew cytrynianową.
 4. Bank krwi: Cytrynian sodu jest często używany jako antykoagulant w preparatach krwiopochodnych przeznaczonych do transfuzji.

Proces pobierania krwi cytrynianowej

Pobieranie krwi cytrynianowej wymaga specjalnego podejścia i przestrzegania określonych procedur:

 1. Wykorzystuje się specjalne probówki zawierające odpowiednią ilość cytrynianu sodu.
 2. Kluczowe jest zachowanie właściwej proporcji krwi do antykoagulantu, zwykle 9:1.
 3. Po pobraniu próbkę należy delikatnie wymieszać, obracając probówkę kilkakrotnie.
 4. Ważne jest, aby próbka została szybko dostarczona do laboratorium i odpowiednio przetworzona.

Nieprawidłowe pobranie lub obróbka próbki mogą prowadzić do błędnych wyników badań, co może mieć poważne konsekwencje dla diagnozowania i leczenia pacjenta.

Ograniczenia i uwagi

Mimo szerokiego zastosowania, krew cytrynianowa ma pewne ograniczenia:

 1. Nie nadaje się do wszystkich rodzajów badań hematologicznych.
 2. Wymaga szybkiego przetworzenia, gdyż długie przechowywanie może wpłynąć na wyniki niektórych testów.
 3. W przypadku pacjentów z wysokim hematokrytem może być konieczna korekta ilości antykoagulantu.

Zrozumienie specyfiki krwi cytrynianowej jest kluczowe dla prawidłowej interpretacji wyników badań i skutecznej diagnostyki zaburzeń krzepnięcia.

Treści zamieszczone na Carbomedicus.pl, choć zgodne z aktualną wiedzą naukową, nie powinny służyć do stawiania diagnoz medycznych. W przypadku podejrzenia wystąpienia choroby, powinieneś/aś skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania profesjonalnej pomocy.

Przypisy:
[1] Adcock, D. M., et al. (2008). Collection, transport, and processing of blood specimens for testing plasma-based coagulation assays and molecular hemostasis assays. Clinical and Laboratory Standards Institute.
[2] Favaloro, E. J., & Lippi, G. (2018). Preanalytical issues that may cause misdiagnosis in haemostasis testing. International Journal of Laboratory Hematology, 40(S1), 2-11.
[3] Lippi, G., et al. (2012). Preanalytical quality improvement: from dream to reality. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 50(7), 1057-1067.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może ci się też spodobać