Choroby psychiczne dzieci i młodzieży: palący problem XXI wieku

choroby psychiczne u dzieci

W ostatnich latach obserwujemy niepokojący wzrost liczby przypadków zaburzeń psychicznych wśród dzieci i młodzieży. Problem ten, określany często jako “cicha epidemia”, staje się jednym z największych wyzwań zdrowotnych XXI wieku. Przyczyny tego zjawiska są złożone i obejmują m.in. presję społeczną, nadmierne korzystanie z technologii, zmiany w strukturze rodziny oraz globalne kryzysy. W tym artykule przyjrzymy się najczęstszym zaburzeniom psychicznym występującym u młodych ludzi, ich przyczynom oraz możliwościom leczenia i zapobiegania.

Najczęstsze zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży

Wśród najczęściej diagnozowanych zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży znajdują się:

 1. Zaburzenia lękowe
 2. Depresja
 3. Zaburzenia zachowania
 4. ADHD (Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi)
 5. Zaburzenia odżywiania

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), około 20% dzieci i młodzieży na świecie cierpi na jakieś zaburzenie psychiczne lub behawioralne. Co więcej, samobójstwa są drugą najczęstszą przyczyną śmierci wśród młodych ludzi w wieku 15-29 lat. Te alarmujące statystyki podkreślają wagę problemu i konieczność podjęcia zdecydowanych działań w celu poprawy zdrowia psychicznego młodego pokolenia.

Przyczyny wzrostu zachorowań na choroby psychiczne wśród młodych ludzi

Wzrost liczby przypadków zaburzeń psychicznych wśród dzieci i młodzieży jest wynikiem wielu czynników. Do najważniejszych z nich należą:

 1. Presja społeczna i akademicka: Młodzi ludzie często doświadczają ogromnej presji związanej z osiągnięciami szkolnymi, wyglądem czy popularnością w mediach społecznościowych.
 2. Nadmierne korzystanie z technologii: Zbyt długi czas spędzany przed ekranami może prowadzić do izolacji społecznej, zaburzeń snu i problemów z koncentracją.
 3. Zmiany w strukturze rodziny: Rozwody, rodziny patchworkowe czy brak stabilności emocjonalnej w domu mogą negatywnie wpływać na zdrowie psychiczne dzieci.
 4. Globalne kryzysy: Wydarzenia takie jak pandemia COVID-19 czy zmiany klimatyczne wywołują u młodych ludzi poczucie niepewności i lęku o przyszłość.
 5. Brak odpowiedniej edukacji w zakresie zdrowia psychicznego: Wciąż istnieje wiele mitów i stereotypów dotyczących chorób psychicznych, co utrudnia wczesne rozpoznanie i leczenie.

Badania przeprowadzone przez National Institute of Mental Health (NIMH) wskazują, że około 50% wszystkich przewlekłych chorób psychicznych zaczyna się przed 14 rokiem życia, a 75% przed 24 rokiem życia. Te dane podkreślają, jak ważne jest wczesne rozpoznanie i interwencja w przypadku problemów ze zdrowiem psychicznym u dzieci i młodzieży.

Metody leczenia i zapobiegania chorobom psychicznym u młodych ludzi

Skuteczne leczenie zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży wymaga kompleksowego podejścia, które łączy różne metody terapeutyczne. Do najczęściej stosowanych należą:

 1. Psychoterapia: Różne formy terapii, takie jak terapia poznawczo-behawioralna (CBT) czy terapia systemowa rodzin, mogą pomóc młodym ludziom w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi.
 2. Farmakoterapia: W niektórych przypadkach, szczególnie w leczeniu depresji czy ADHD, konieczne może być zastosowanie leków przepisanych przez psychiatrę.
 3. Terapia zajęciowa: Pomaga w rozwijaniu umiejętności społecznych i radzeniu sobie z codziennymi wyzwaniami.
 4. Edukacja: Programy edukacyjne skierowane do dzieci, rodziców i nauczycieli mogą pomóc w rozpoznawaniu wczesnych objawów zaburzeń psychicznych i promować zdrowie psychiczne.

Badania opublikowane w “Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry” wskazują, że wczesna interwencja i kompleksowe leczenie mogą znacząco poprawić rokowania u dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi. Dlatego tak ważne jest, aby społeczeństwo, rodzice i specjaliści byli świadomi tego problemu i potrafili odpowiednio reagować.

Treści zamieszczone na Carbomedicus.pl, choć zgodne z aktualną wiedzą naukową, nie powinny służyć do stawiania diagnoz medycznych. W przypadku podejrzenia wystąpienia choroby, powinieneś/powinnaś skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania profesjonalnej pomocy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może ci się też spodobać