forum medyczne

Forum medyczne. Porady medyczne. Forum psychologiczne. Lekarze.

Forum poświęcone chorobom, zdrowiu intymnemu, psychicznemu, nerwicom.sklep medyczny
Strefa czasowa UTC [letni]
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1 ] 
Autor Wiadomość
Post: 2012-07-30, 05:30 
Offline
Użytkownicy

Rejestracja: 2011-02-01, 22:05
Posty: 30465
Chirurg - Lekarz zajmujący się leczeniem operacyjnym. Część ogólna chirurgii (wstęp do chirurgii) dotyczy ogólnych zasad gojenia ran, zakażeń, przetaczania krwi, żywienia, regulacji gospodarki elektrolitowej organizmu, postępowania przed- i pooperacyjnego, zasad doraźnej pomocy w stanach zagrożenia życia, ogólnych zasad techniki operacyjnej (niektórzy autorzy do części ogólnej chirurgii zaliczają zagadnienia związane z leczeniem przepuklin).
Część szczegółowa obejmuje działy narządowe jak:
chirurgia klatki piersiowej
chirurgia naczyniowa
chirurgia sercowo-naczyniowa
chirurgia układu nerwowego
urologia
chirurgia szczękowo-twarzowa

oraz szczególne działy jak:
chirurgia onkologiczna
chirurgia urazowa
ortopedia
Do najmłodszych działów należy chirurgia przeszczepiania narządów (transplantologia).

Chorób wewnętrznych - Lekarz zajmujący się schorzeniami narządów wewnętrznych.
Interna to dział medycyny, który w najbardziej ogólnym ujęciu zajmuje się chorobami narządów wewnętrznych. Jest to dziedzina bardzo szeroka, która obejmuje schorzenia poszczególnych układów (układ krążenia, pokarmowy itd.), a tym samym jest nadrzędna wobec takich dyscyplin jak np. kardiologia, nefrologia czy gastrologia.
Istnieją następujące podkategorie specjalności choroby wewnętrzne:
Alergologia‎;
Angiologia‎;
Diabetologia;
Endokrynologia‎;
Gastroenterologia‎;
Hematologia;
Hipertensjologia;
Kardiologia;
Nefrologia;
Pulmonologia;
Reumatologia.

Endokrynolog (zaburzenia hormonalne) - Lekarz endokrynolog zajmuje się nauką o wydzielaniu wewnętrznym, gruczołach, hormonach i ich działaniu. Jako specjalista tej dziedziny medycyny, zajmuje się zaburzeniami funkcji gruczołów wydzielania wewnętrznego (zaburzenia wydzielania hormonów), np.: przysadki mózgowej, tarczycy, nadnerczy, gonad.
Endokrynologia jest nauką o budowie, funkcjonowaniu i chorobach narządów wydzielania wewnętrznego oraz o działaniu hormonów - substancji produkowanych przez te narządy. Główne narządy wydzielania wewnętrznego (dokrewne) to przysadka, tarczyca, trzustka, gonady (jajniki i jądra). Układ dokrewny wraz z układem nerwowym kontrolują prawidłowe funkcjonowanie wszystkich narządów w organizmach żywych. To właśnie hormony odpowiadają za prawidłowy rozwój człowieka, jego dobre samopoczucie, rozmnażanie, a także proces starzenia się organizmu.
Gastrolog - Lekarz gastrolog zajmuje się leczeniem schorzeń układu pokarmowego
Gastrologia to dziedzina medycyny, która zajmuje się leczeniem schorzeń układu pokarmowego. W obszarze jej zainteresowań leżą choroby przełyku, żołądka, jelit oraz gruczołów trawiennych (czyli wątroby i trzustki) oraz dróg żółciowych.


Geriatra
- Lekarz geriatria zajmuje się profilaktyką, rozpoznawaniem oraz leczeniem chorób wieku podeszłego.
Geriatria to dyscyplina medyczna, która zajmuje się profilaktyką, rozpoznawaniem oraz leczeniem chorób wieku podeszłego.
Procesy zachodzące w organizmie osób starszych sprawiają ryzyko wystąpienia wielu schorzeń. Dlatego też konsultacje ze specjalistą geriatrą powinny być standardem i zasadą dla osób starszych. Bez bieżącego kontrolowania stanu zdrowia i podjęcia odpowiednio wczesnego leczenia, zdecydowanie groźniejsze będą takie choroby jak nadciśnienie tętnicze, Alzheimer i Parkinson, a także wiele innych schorzeń (cukrzyca, zaparcia, kłopoty gastryczne).

Ginekolog - Lekarz ginekolog zajmuje się profilaktyką i leczeniem chorób żeńskiego układu płciowego. Ginekologia ściśle wiąże się z położnictwem.
Ginekologia - dziedzina medycyny zajmująca się profilaktyką i leczeniem chorób żeńskiego układu płciowego. Najczęstsze problemy, jakimi zajmują się ginekolodzy, to: zaburzenia miesiączkowania, stany zapalne pochwy, antykoncepcja, niepłodność, nowotwory narządów rodnych. Ściśle związana z położnictwem, czyli dyscypliną zajmującą się ciążą, porodem i połogiem.

Badaniu ginekologicznemu powinna poddać się każda kobieta, która ukończyła 16 rok życia lub rozpoczęła współżycie. Badania ginekologiczne powinny być przeprowadzane regularnie, a czas pomiędzy wizytami powinien zależeń od wieku i grupy ryzyka pacjentki. Stała kontrola ginekologiczna jest także konieczna w czasie ciąży, a często także w czasie, kiedy para stara się o dziecko

Hepatolog - Lekarz hepatolog zajmuje się leczeniem chorób wątroby, pęcherzyka żółciowego oraz dróg żółciowych. Dziedzina medycyny ściśle związana z gastrologią,dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami, budową i funkcjonowaniem wątroby, pęcherzyka żółciowego oraz dróg żółciowych. Poradnictwem z zakresu hepatologii w Polsce zajmują się tradycyjnie specjaliści chorób zakaźnych, a także gastroenterolodzy.

Kardiochirurg - Lekarz kardiochirurg zajmuje się leczeniem operacyjnym serca i naczyń krwionośnych.
Kardiochirurgia – dziedzina medycyny zajmująca się leczeniem operacyjnym serca i naczyń krwionośnych serca. Jest podspecjalnością chirurgii. Obecnie wyodrębnia się kardiochirurgię dziecięcą, zajmującą się leczeniem wad wrodzonych układu sercowo-naczyniowego w życiu płodowym i w okresie dziecięcym oraz kardiochirurgię dorosłych, skierowaną na leczenie wad wrodzonych i nabytych układu sercowo-naczyniowego i choroby wieńcowej w okresie dorosłości (łączy się z nią transplantologia zajmująca się m.in. przeszczepianiem serca, jednocześnie serca i płuca lub obu płuc).

Kardiolog - Lekarz kardiolog zajmuje się rozpoznawaniem oraz leczeniem schorzeń i wad układu sercowo-naczyniowego (serca, aorty i mniejszych naczyń krwionośnych). |
Kardiologia koncentruje się nie tylko na wrodzonych i nabytych chorobach serca, ale także zajmuje się naczyniami krwionośnymi. W zakresie zainteresowań kardiologów mieści się więc cały układ krążenia i tzw. choroby sercowo-naczyniowe obejmujące m.in. nadciśnienie tętnicze.

W procesie diagnozowania i leczenia chorób nie związanych bezpośrednio z sercem dochodzi do nakładania się na siebie dziedzin wiedzy takich jak hipertensjologia, neurologia, pulmonologia, angiologia.

Do specjalnych zadań i metod badań kardiologicznych zalicza się:
• rozpoznanie i badanie wrodzonych i nabytych chorób serca, układu krążenia, naczyń krwionośnych i mięśnia sercowego
• wsparcie i prowadzenie podczas rehabilitacji pacjentów z chorobami serca i układu krążenia i socjalno-medyczna ocena ich zawodowej odporności;
• podstawowa intensywna opieka medyczna;
• badanie serca przy pomocy ultradźwięków (np. echokardiografia);
• diagnostyczne cewnikowanie serca m.in. z koronarografia;
• wspólnie z innymi dziedzinami naukowymi interdyscyplinarne ustalenie wskazówek w procesach leczenia i ocena nuklearno-medycznych badań i metod leczenia chirurgicznego.

Laryngolog - Lekarz laryngolog (otorynolaryngolog) zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem chorób ucha, nosa, krtani, gardła oraz innych narządów głowy i szyi.
Otorynolaryngologia to dziedzina medycyny zajmująca się rozpoznawaniem i leczeniem chorób ucha, nosa, krtani, gardła oraz innych narządów głowy i szyi. W obręb jej zainteresowań wchodzi także chirurgia gruczołów ślinowych, języka, zatok przynosowych, w tym także zabiegi endoskopowe zatok przynosowych: FESS, krtani: mikrolaryngoskopia. Otolaryngolodzy zajmują się też chirurgią szczęki - np. resekcja kości szczękowej ( maksylektomia), zabiegami endoskopowymi przełyku (esofagoskopia), czy dolnych dróg oddechowych (tracheobronchoskopia) oraz chirurgią rekonstrukcyjną.

Lekarz medycyny paliatywnej - Lekarz medycyny paliatywnej to specjalność lekarska, która obejmuje leczenie i opiekę nad nieuleczalnie chorymi, którzy znajdują się w okresie terminalnym śmiertelnej choroby.
Lekarz medycyny paliatywnej to specjalność lekarska, która obejmuje leczenie i opiekę nad nieuleczalnie chorymi, którzy znajdują się w okresie terminalnym śmiertelnej choroby., którzy znajdują się w okresie terminalnym śmiertelnej choroby. Celem działań medycyny paliatywnej nie jest zatrzymanie procesu chorobowego oraz jego wyleczenie, ale poprawienie jakości życia osób w tej fazie choroby. Uzyskuje się to przez:

• złagodzenie objawów choroby;
• eliminowanie bólu;
• wsparcie psychiczne i duchowe chorego i jego najbliższych.

Dział medycyny paliatywnej obejmuje głównie chorych w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej. Opieka paliatywna powinna być sprawowana przez wykwalifikowany zespół wielodyscyplinarny, posiadający bogate doświadczenie medyczne oraz niemedyczne.
Neurochirurg - Lekarz neurochirurg zajmuje się diagnostyką i leczeniem operacyjnym niektórych chorób układu nerwowego,chirurgia układu nerwowego – dziedzina medycyny zajmująca się diagnostyką i leczeniem operacyjnym niektórych chorób układu nerwowego.

Neurolog - Lekarz neurolog zajmuje się schorzeniami obwodowego układu nerwowego i ośrodkowego układu nerwowego.

Okulista - Lekarz okulista zajmuje się rozpoznawaniem oraz leczeniem schorzeń oczu. Okulistyka,oftalmologia to dziedzina medycyny zajmująca się budową, czynnościami, rozpoznawaniem schorzeń i leczeniem oczu.
Onkologia to dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami nowotworowymi, ich rozpoznawaniem i leczeniem.
onkolog - Lekarz onkolog zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem schorzeń nowotworowych.

Ortopeda - Lekarz ortopeda zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób i urazów narządu ruchu.
Ortopedia i chirurgia urazowa inaczej ortopedia i traumatologia zajmuje się diagnostyką i leczeniem operacyjnym chorób i urazów narządu ruchu: szkieletu (z wyjątkiem kości czaszki), układu więzadłowo-stawowego oraz uszkodzeń mięśni, nerwów i naczyń.

Pediatra - Lekarz pediatria zajmuje się zdrowiem i chorobami człowieka w wieku dziecięcym i rozwojowym (do 18 roku życia).
Pediatria to specjalność medycyny zajmująca się zdrowiem i chorobami człowieka w wieku dziecięcym i rozwojowym (do 18 roku życia), później leczenie przejmuje internista.

Psychiatra - Lekarz psychiatra zajmuje się badaniem, zapobieganiem i leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych.
Psychiatria to dziedzina medycyny zajmująca się badaniem, zapobieganiem i leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych. Bada ich uwarunkowania biologiczne, psychologiczne, rodzinno-genetyczne, społeczne, konstytucjonalne – sposoby powstawania i skutecznego zapobiegania.

Reumatolog - Lekarz reumatolog zajmuje się schorzeniami reumatycznymi (metabolicznymi, zapalnymi, zwyrodnieniowymi) kości, stawów (układu kostno-stawowego), a także ogólnoustrojowymi stanami zapalnymi tkanki łącznej (kolagenozy), ich rozpoznawaniem, leczeniem oraz zapobieganiem.
Reumatologia to dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami reumatycznymi (metabolicznymi, zapalnymi, zwyrodnieniowymi) kości, stawów (układu kostno-stawowego), a także ogólnoustrojowymi stanami zapalnymi tkanki łącznej (kolagenozy), ich rozpoznawaniem, leczeniem oraz zapobieganiem.

Do chorób reumatologicznych zaliczamy:
Choroby reumatologiczne
• reumatoidalne zapalenie stawów;
• toczeń rumieniowaty układowy;
• zespół Sjögrena;
• twardzina;
• dermatomyositis;
• choroba zwyrodnieniowa stawów;
• fibromialgia;
• sarkoidoza;
• dna moczanowa;
• układowe zapalenia naczyń.


Na górę
 Wyświetl profil Wyślij prywatną wiadomość  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1 ] 

Strefa czasowa UTC [letni]


Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości


Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Przejdź do:  


sklep medycznyTechnologię dostarcza phpBB3® Forum Software © phpBB Group